Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Tietosuojaseloste

Jos sinulla on Scadeco:n tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota meihin yhteyttä.

2. Rekisteriseloste

Scadeco:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Scadeco Oy

Y-tunnus: 3249695-2

Osoite: Sorvaajankatu 9a

Postinumero: 00880

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 045 7835 6677

Sähköpostiosoite: info@scadeco.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava, info@scadeco.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään mm. mittakalusteiden suunnittelussa, laskuttamisessa, markkinointiasioissa sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tarjoamisessa. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja siitä yrityksestä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää tietoa tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden laskutuksista. Yksityishenkilöiden osalta rekisteri saattaa sisältää myös muita kalusteprojektien kannalta olennaisia tietoja.

Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, mm. asiakassuhteen hoitamiseen, asiakashistoriaan ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ja viestintäteknologiaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimuksen.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojesi käsittelyä yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka sijaitsevat myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset käsitelevät henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi IT-palveluita, tai muita palveluita. Olemme varmistaneet että käyttämämme alihankkijat täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään yhtiön toimipaikoissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat asianmukaisesti teknisiä menetelmiä käyttäen suojattu mm. salasanoin ja palomuurein. Rekisteriin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä.

11. Tarkastu- ja poistamisoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Scadecon:n alinhankintarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Scadeco Oy

Y-tunnus: 3249695-2

Osoite: Sorvaajankatu 9a

Postinumero: 00880

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 045 7835 6677

Sähköpostiosoite: info@scadeco.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava, info@scadeco.fi

3. Rekisterin nimi

Alinhankintarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään mm. mittakalusteiden suunnittelussa sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tarjoamisessa. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää tietoa tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden laskutuksista. Yksityishenkilöiden osalta rekisteri saattaa sisältää myös muita kalusteprojektien kannalta olennaisia tietoja.

Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, mm. asiakassuhteen hoitamiseen, asiakashistoriaan ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ja viestintäteknologiaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimuksen.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojesi käsittelyä yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka sijaitsevat myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset käsitelevät henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi IT-palveluita, tai muita palveluita. Olemme varmistaneet että käyttämämme alihankkijat täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään yhtiön toimipaikoissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat asianmukaisesti teknisiä menetelmiä käyttäen suojattu mm. salasanoin ja palomuurein. Rekisteriin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä.

11. Tarkastu- ja poistamisoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).